Skjemaer
Timeregistrering
Lønn/sykdom

SYKDOM

  • Ved egen/barns sykdom er det viktig at du ringer din personalkonsulent i Bright People og oppdragsgiver snarest/første sykedag på morgenen. Retten til sykepenger oppstår først den dagen du gir oss beskjed muntlig. E-post/SMS er ikke gyldig verktøy for å melde inn fravær.
  • Er du syk fredag og mandag, så husk at lørdag og søndag teller med i sykedager, og du må sende oss sykemelding.
  • Skjema for egenmelding sendes oss pr. post, eller e-post hvis du har scanner. Rett til sykepenger har du kun ved levering av skjema for egenmelding/sykemelding. Dette må sendes inn i god tid før lønnskjøring iht. lønnskalenderen for å få dette utbetalt.
  • Evt. annet avtalt fravær som legetimer/tannlegetimer og ferie/fridager kan du varsle om i forkant ved å sende e-post til din personalkonsulent i Bright People.

Se forøvrig mer utfyllende informasjon om sykdom i vår personalhåndbok.

sideboks ramme

EGENMELDING

Trykk på knappen under for å gå til siden hvor du kan laste ned egenmeldingsskjema.

sideboks ramme

LØNNSUTBETALING / LØNNSLIPP

Lønn utbetales 1 gang per måned til din konto. Datoer for utbetaling av lønn finner du på lønnskalenderen. Vi gjør oppmerksom på at lønnen i noen tilfeller kan bli utbetalt noen dager før oppgitt lønnsdato avhengig av din bank eller evt. ved ferieavvikling, men aldri senere enn oppgitt dato. Bright People benytter kun elektronisk lønnsslipp. Denne sendes via påloggingssystem med brukernavn og passord. Vår regnskapsfører vil sende deg dette ved oppdragsstart. Har du spørsmål vedrørende lønn skal disse rettes til din Personalkonsulent i Bright People.

PERSONNUMMER OG KONTONUMMER

For å kunne utbetale lønn må vi ha registrert ditt personnummer og kontonummer i våre systemer. Dette etterspør vi ved oppdragsinngåelse. Dersom du skulle endre kontonummer i løpet av et oppdrag er det ditt ansvar å opplyse oss om dette.

SKATTEKORT

Skattetrekk foretas av oss i henhold til ditt originale skattekort som vi henter elektronisk i Altinn.

FERIEPENGER

Opptjente feriepenger utbetales normalt i juni påfølgende år. Feriepenger som er opptjent samme år som du slutter, og som utbetales sluttåret, trekkes det skatt av. Dette gjelder ved sluttoppgjør, og ikke hvis du bare har et opphold mellom to oppdrag.

LØNNS- OG TREKKOPPGAVER

Lønns- og trekkoppgavene blir sendt ut i januar for lønn som er utbetalt forutgående år. Det er utbetalingstidspunktet som er avgjørende for hvilket år lønn innberettes på. Dvs. at lønn som er opptjent forutgående år, men som utbetales året etter kommer med på lønns- og trekkoppgaven for det nye året.