Send forespørsel
Referanser

TA KONTAKT

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat om du trenger flere medarbeidere.


HOVEDSATSINGSOMRÅDER

 • Kontor og administrasjon
 • Regnskap og økonomi
 • Innkjøp og logistikk
 • Kundeservice / saksbehandling
 • HR / personal / HMS
 • Salg og markedsføring
 • Bank, forsikring og finans
 • Prosjektressurser innen olje,
  gass, solenergi og øvrig
Nho Service

HVORFOR VELGE OSS?

Bright People har over 30 års erfaring innen bemanning og rekruttering innenfor de fleste fagområder og bransjer. Vi skreddersyr bemanningsløsninger for deg og din bedrift og gjør vårt ytterste for å imøtekomme dine behov til ønsket tid. Vi bemanner både til vikariater og faste stillinger på alle nivåer. Vi har et solid nettverk med kompetente, engasjerte og motiverte medarbeidere. Dette skaper grunnlaget for at Bright People finner de best egnede kandidatene for din bedrift. Vi har fokus på kvalitet, fleksibilitet, effektivitet samt tett og personlig oppfølging av våre kunder og medarbeidere. Ved å bruke Bright People som din bemanningspartner kan vi gjøre prosessen mer kostnadseffektiv, enklere og tidsbesparende.

Bright People er medlem av NHO og er godkjent som Revidert Arbeidsgiver. Vi er dermed underlagt ekstern revisjon som bekrefter at vi dokumenterer og etterlever sentrale prinsipper i Arbeidsmiljøloven og opptrer som en profesjonell og seriøs arbeidsgiver ovenfor våre konsulenter.

NÅR KAN BRIGHT PEOPLE HJELPE DEG?

 • Ved rekruttering av nye medarbeidere.
 • Innleie av vikarer/konsulenter.
 • Prosjektbemanning.
 • Fravær av ordinær bemanning (vikariater, permisjoner, langvarig sykdom, ferie).
 • Behov for arbeidskraft utover ordinær bemanning(arbeidstopper, høysesong o.l.).

LITT OM HVORDAN VI JOBBER

Vår suksess er basert på nettopp vår erfaring og evne til å forstå og fange opp det spesielle du er på utkikk etter når din bedrift har behov for bemanning. Vi leverer kandidater både til vikariater, engasjementer/prosjekter og faste stillinger. Du kan føle deg trygg på at vår metodikk alltid er like grundig og profesjonell uansett oppdrag/forespørsel. Vi er opptatt av å lytte til deg som kunde og avdekke dine behov og ønsker. Når vi har mottatt din forespørsel, foretar vi en grundig kartlegging av ønsket fagkompetanse samt personprofil til stillingen og når en felles forståelse av oppdraget er satt, foretar vi et målrettet søk etter aktuelle kandidater. De kandidatene vi siler ut og presenterer til våre kunder og oppdragsgivere er alltid kvalitetssjekket; hvilket vil si at vi har gjennomført følgende:

 • Grundige kartleggingssamtaler/personlige intervjuer.
 • Kartlagt kompetanse, motivasjon og personlige egenskaper.
 • Sjekket referanser.

Dersom ingen av de oversendte kandidater fra Bright People skulle være aktuelle for stillingen/oppdraget, er prosessen helt uforpliktende for våre kunder. No cure – no pay. Du betaler først når rette vedkommende er på plass.

UTLEIE

Når utleieoppdrag løses med presentert kandidat fra Bright People, vil Bright People ha arbeidsgiveransvar for kandidaten i oppdragsperioden. Det vil si at Bright People dekker kandidatens lønn samt sosiale kostnader som: arbeidsgiveravgift, sykepenger, feriepenger, OTP, forsikringer mm. Bright People vil følge opp kandidat og kunde i oppdragsperioden, både for å sikre kandidatens trivsel, men også at oppdragsgiveren får den ressursen de trenger.

REKRUTTERING

Bright People har lang erfaring og bred kompetanse innen rekruttering av medarbeidere til faste stillinger på ulike nivåer innenfor de fleste fagområder og bransjer. Vår kunnskap medfører at risikoen for feilansettelser blir vesentlig redusert. Vår kompetanse skal sikre en profesjonell, trygg og optimal rekrutteringsprosess for deg som kunde. Ved forespørsel om rekruttering av ny medarbeider går vi grundig til verks.
Bright People foretar en omfattende kartlegging av kompetanse og personprofil med oppdragsgiver samt kartlegger oppdragsgivers organisering og arbeidsmiljø. Deretter starter vi etter avtale prosess med søk etter aktuelle kandidater til stillingen. Vår prosess omfatter søknadsadministrasjon, vurdering og siling av søkere, intervju, dybdeintervju og referanseinnhenting. Finalekandidater presenteres for oppdragsgiver.

VI TILBYR FØLGENDE BISTAND I REKRUTTERINGSPROSESSEN

 • Intern og ekstern annonsering av stillingen etter ønske fra oppdragsgiver.
 • Søk etter kandidater i våre databaser og nettverk.
 • Kandidatsøk i eksterne databaser.
 • Siling av aktuelle kandidater.
 • 1.gangs intervju med aktuelle kandidater.
 • Presentasjon av oppdragsgiver samt stillingen til kandidat.
 • Ved ønske: test/analyse mot ekstra kostnad.
 • Dybdeintervju.
 • Referansesjekk.
 • Presentasjon av finalekandidater til oppdragsgiver.
 • Oppfølging og kontakt med kandidaten mht. intervju hos oppdragsgiver.

Dersom kandidatene fra Bright People ikke viser seg å være aktuelle for stillingen for deg som kunde vil du ei heller belastes for prosessen (No cure-no pay) Ved direkte ansettelse vil du som kunde/oppdragsgiver ha arbeidsgiveransvar fra første arbeidsdag.
Du er velkommen til å ta kontakt for et uforpliktende møte eller ved forespørsel om ny medarbeider. Vi kan garantere en effektiv, grundig og profesjonell prosess.

TA KONTAKT

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat om du trenger flere medarbeidere.


HOVEDSATSINGSOMRÅDER

 • Kontor og administrasjon
 • Regnskap og økonomi
 • Innkjøp og logistikk
 • Kundeservice / saksbehandling
 • HR / personal / HMS
 • Salg og markedsføring
 • Bank, forsikring og finans
 • Prosjektressurser innen olje,
  gass, solenergi og øvrig
Nho Service