Send forespørsel
Referanser
Samarbeidspartnere

TA KONTAKT

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat om du trenger flere medarbeidere.


HOVEDSATSINGSOMRÅDER

 • Kontor og administrasjon
 • Regnskap og økonomi
 • Innkjøp og logistikk
 • Kundeservice / saksbehandling
 • HR / personal / HMS
 • Salg og markedsføring
 • Bank, forsikring og finans
 • Prosjektressurser innen olje,
  gass, solenergi og øvrig
Sertifisert bedrift

HVORFOR VELGE OSS?

Bright People’s rådgivere har til sammen over 30 års erfaring innen bemanning og rekruttering innenfor de fleste fagområder og bransjer. Våre rådgivere er DNV GL sertifiserte rekrutterere som sikrer kvalitet i alle ledd. Vi skreddersyr bemanningsløsninger for deg og din bedrift og gjør vårt ytterste for å imøtekomme dine behov til ønsket tid. Vi bemanner faste og midlertidige stillinger på medarbeider- og ledernivå. Vi har et solid nettverk med kompetente, engasjerte og motiverte medarbeidere. Dette skaper grunnlaget for at Bright People finner de best egnede kandidatene for din bedrift.

Ta gjerne en titt på noen av våre Samarbeidspartnere

Vi kan vise til meget gode referanser og statistikker på vellykkede ansettelser. Bright People har fokus på kvalitet, fleksibilitet, effektivitet samt tett og personlig oppfølging av våre kunder og medarbeidere. Hos oss vil du forholde deg til en dedikert rådgiver som følger og ivaretar prosessen fra A-Å. Ved å bruke Bright People som din bemanningspartner kan du føle deg trygg på at prosessen blir kvalitetssikret, kostnadseffektiv og tidsbesparende. Det er lav risiko ved å teste oss ut og motta aktuelle CV-er da vi opererer med No Cure-No Pay frem til rett person er på plass.

Bright People ble etablert i 2012 og bemanner stillinger i markedet Oslo, Akershus, Vestfold og Buskerud. Vi kan vise til solide resultater siden oppstart i 2012 og ble nominert Gasellebedrift 2017. Sjekk oss gjerne ut på Proff: Bright People

Vi er medlem av NHO og er godkjent som Revidert Arbeidsgiver. Vi er dermed underlagt ekstern revisjon som bekrefter at vi dokumenterer og etterlever sentrale prinsipper i Arbeidsmiljøloven og opptrer som en profesjonell og seriøs arbeidsgiver ovenfor våre konsulenter.

NÅR KAN BRIGHT PEOPLE HJELPE DEG? VÅRE TJENESTER:

 • Direkte rekruttering
 • Innleie av vikarer/konsulenter/midlertidige stillinger/engasjementer
 • Prosjektbemanning
 • Fravær av ordinær bemanning (vikariater, permisjoner, langvarig sykdom, ferie)
 • Behov for arbeidskraft utover ordinær bemanning(arbeidstopper, høysesong o.l.)

OM VÅRE PROSESSER

Vår suksess er basert på nettopp vår erfaring og evne til å forstå og fange opp det spesielle du er på utkikk etter når din bedrift har behov for bemanning. Vi leverer kandidater både til vikariater, engasjementer/prosjekter og faste stillinger (Direkte rekruttering). Du kan føle deg trygg på at vår metodikk alltid er like grundig og profesjonell uansett oppdrag/forespørsel. Vi er opptatt av å lytte til deg som kunde og avdekke dine behov og ønsker. Når vi har mottatt din forespørsel, foretar vi en grundig jobbanalyse og kartlegging av ønsket fagkompetanse samt personprofil til stillingen og når en felles forståelse av oppdraget er satt, foretar vi et målrettet søk etter aktuelle kandidater. De kandidatene vi siler ut og presenterer til våre kunder og oppdragsgivere er alltid kvalitetssjekket; hvilket vil si at vi har gjennomført følgende:

 • Grundige kartleggingssamtaler/personlige intervjuer
 • Kartlagt kompetanse, motivasjon og personlige egenskaper
 • Sjekket referanser
 • Innhenting og kvalitetssjekk av relevante papirer

Dersom ingen av de oversendte kandidater fra Bright People skulle være aktuelle for stillingen/oppdraget, er prosessen helt uforpliktende for våre kunder: No Cure – No Pay. Du betaler først når rette vedkommende er på plass.

UTLEIE

Når utleieoppdrag løses med presentert kandidat fra Bright People, vil Bright People ha arbeidsgiveransvar for kandidaten i oppdragsperioden. Det vil si at Bright People dekker kandidatens lønn samt sosiale kostnader som: arbeidsgiveravgift, sykepenger, feriepenger, OTP, forsikringer mm. Bright People vil følge opp kandidat og kunde i oppdragsperioden, både for å sikre kandidatens trivsel, men også at oppdragsgiveren får den ressursen de trenger.

REKRUTTERING

Bright People har lang erfaring og bred kompetanse innen rekruttering av medarbeidere til faste stillinger på ulike nivåer innenfor de fleste fagområder og bransjer. Vår kunnskap medfører at risikoen for feilansettelser blir vesentlig redusert. Våre rådgivere er DNV GL sertifiserte rekrutterere og vår kompetanse skal sikre en profesjonell, trygg og optimal rekrutteringsprosess for deg som kunde. Ved forespørsel om rekruttering av ny medarbeider går vi grundig til verks.


Bright People foretar en jobbanalyse og grundig kartlegging av kompetanse og personprofil med oppdragsgiver samt kartlegger oppdragsgivers organisering og arbeidsmiljø. Deretter starter vi etter avtale prosess med søk etter aktuelle kandidater til stillingen. Vår prosess omfatter søknadsadministrasjon, databasesøk internt og eksternt, nettverkssøk, annonsering ved forespørsel, vurdering og siling av kandidater, intervju, dybdeintervju, referansesjekk og innhenting og kontroll av relevante papirer. Finalekandidater presenteres for oppdragsgiver.

VI TILBYR FØLGENDE BISTAND I REKRUTTERINGSPROSESSEN

 • Intern og ekstern annonsering av stillingen etter ønske fra oppdragsgiver
 • Søk etter kandidater i våre databaser og nettverk
 • Kandidatsøk i eksterne databaser
 • Siling av aktuelle kandidater
 • 1.gangs intervju med aktuelle kandidater
 • Presentasjon av oppdragsgiver samt stillingen til kandidat
 • Ved ønske: test/analyse mot ekstra kostnad
 • Dybdeintervju
 • Referansesjekk og kontroll av relevant papirer
 • Presentasjon av finalekandidater til oppdragsgiver
 • Oppfølging og kontakt med kandidaten mht. intervju hos oppdragsgiver

Dersom kandidatene fra Bright People ikke viser seg å være aktuelle for stillingen for deg som kunde vil du ei heller belastes for prosessen (No Cure-No Pay) Ved direkte ansettelse vil du som kunde/oppdragsgiver ha arbeidsgiveransvar fra første arbeidsdag.
Du er velkommen til å ta kontakt for et uforpliktende møte eller ved forespørsel om ny medarbeider. Vi kan garantere en effektiv, grundig og profesjonell prosess.

TA KONTAKT

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat om du trenger flere medarbeidere.


HOVEDSATSINGSOMRÅDER

 • Kontor og administrasjon
 • Regnskap og økonomi
 • Innkjøp og logistikk
 • Kundeservice / saksbehandling
 • HR / personal / HMS
 • Salg og markedsføring
 • Bank, forsikring og finans
 • Prosjektressurser innen olje,
  gass, solenergi og øvrig
Nho Service