Skjemaer
Timeregistrering

EGENMELDING

Trykk på knappen under for å gå til siden hvor du kan laste ned egenmeldingsskjema.


PERSONALHÅNDBOK

Trykk på knappen under for å lese i personalhåndboken. Her finner du alltid utfyllende informasjon om sykdom/fravær.

Sertifisert bedrift

SYKDOM

  • Dersom du skal ta fri/ferie må du først forespørre din personalkonsulent i Bright People før dette avtales med oppdragsgiver.
  • Melding om sykdom skal gis til Bemanningsforetaket som arbeidsgiver, selv om beskjed er gitt til oppdragsgiver iht. retningslinjer i Personalhåndbok.
  • Ved fravær må du ringe og varsle din personalkonsulent samme morgen omgående etter kl. 08:00 hvis ikke mister du retten til sykepenger. E-post/SMS er ikke gyldig verktøy for å melde inn fravær. Retten til sykepenger inntrer fra det tidspunktet vi får muntlig beskjed om fraværet. Dette gjelder også ved sykemelding fra lege. Du må også holde oss oppdatert daglig dersom sykefraværet vedvarer.
  • Ved legetimer/tannlegetime må du sende mail til personalkonsulent i forkant for å få dette dekket iht. regler i Personalhåndbok.
  • Egenmeldingsskjema må sendes til din personalkonsulent per e-post omgående eller så raskt du er tilbake på jobb og i god tid før inneværende lønnskjøring (se lønnskalender) dersom fraværet skal dekkes. Vi purrer ikke opp egenmeldingsskjemaer eller sykemeldinger før lønnskjøring og du er selv ansvarlig for at dette sendes inn i god tid for å få ditt fravær dekket.
  • Er du syk fredag og mandag, så husk at lørdag og søndag teller med i sykedager, og du må sende oss sykemelding.

Se forøvrig utfyllende informasjon om sykdom/fravær i vår personalhåndbok.

LØNNSUTBETALING / LØNNSLIPP

Lønn utbetales 1 gang per måned til din konto. Datoer for utbetaling av lønn finner du på lønnskalenderen. Vi gjør oppmerksom på at lønnen i noen tilfeller kan bli utbetalt noen dager før oppgitt lønnsdato avhengig av din bank eller evt. ved ferieavvikling, men aldri senere enn oppgitt dato. Bright People benytter kun elektronisk lønnsslipp. Denne sendes via påloggingssystem med brukernavn og passord. Vår regnskapsfører vil sende deg dette ved oppdragsstart. Har du spørsmål vedrørende lønn skal disse rettes til din Personalkonsulent i Bright People.

PERSONNUMMER OG KONTONUMMER

For å kunne utbetale lønn må vi ha registrert ditt personnummer og kontonummer i våre systemer. Dette etterspør vi ved oppdragsinngåelse. Dersom du skulle endre kontonummer i løpet av et oppdrag er det ditt ansvar å opplyse oss om dette.

SKATTEKORT

Skattetrekk foretas av oss i henhold til ditt originale skattekort som vi henter elektronisk i Altinn.

FERIEPENGER

Opptjente feriepenger utbetales normalt i juni påfølgende år. Feriepenger som er opptjent samme år som du slutter, og som utbetales sluttåret, trekkes det skatt av. Dette gjelder ved sluttoppgjør, og ikke hvis du bare har et opphold mellom to oppdrag.

LØNNS- OG TREKKOPPGAVER

Lønns- og trekkoppgavene blir sendt ut i januar for lønn som er utbetalt forutgående år. Det er utbetalingstidspunktet som er avgjørende for hvilket år lønn innberettes på. Dvs. at lønn som er opptjent forutgående år, men som utbetales året etter kommer med på lønns- og trekkoppgaven for det nye året.

EGENMELDING

Trykk på knappen under for å gå til siden hvor du kan laste ned egenmeldingsskjema.


PERSONALHÅNDBOK

Trykk på knappen under for å lese i personalhåndboken. Her finner du alltid utfyllende informasjon om sykdom/fravær.

Nho Service