Send forespørsel
Referanser

KONTAKT OSS

Har du spørsmål om personvern? Kontakt behandlingsansvarlig hos oss per e-post eller brev:

 

Sertifisert bedrift

PERSONVERNERKLÆRING

Bright People er svært opptatt av å beskytte deg og dine personopplysninger i henhold til gjeldende regelverk for personvern (GDPR).

Denne personvernerklæringen beskriver hvilke opplysninger vi innhenter og hvordan vi behandler disse opplysningene til deg som kandidat, ansatt medarbeider, potensiell eller eksisterende kunde samt leverandør i samsvar med gjeldende lovkrav.

1. SAMTYKKEERKLÆRING

Ved registrering av din profil i vår portal blir du bedt om å akseptere Bright People’s rett til å behandle dine personopplysninger innenfor rammene for bemanningsvirksomhet jfr. formålene beskrevet under punkt 3.

2. BEHANDLINGSANSVARLIG

Behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn og behandles er Bright People Rekruttering & Bemanning AS. Dette ansvaret omfatter overholdelse av regelverket for behandling av personopplysninger, herunder gjennomføring av internkontroller med hensyn til behandling av personopplysninger, samt for at eventuelle avvik fra gjeldende retningslinjer og lovverk blir meldt inn og rettet.

3. FORMÅL FOR BRUK AV PERSONOPPLYSNINGER OM KANDIDATER OG ANSATTE VIKARER

Personopplysninger du registrerer på nettsidene våre eller på annen måte formidler til oss, vil bli arkivert slik at vi med utgangspunkt i disse opplysningene kan benytte disse til følgende formål:

 • Vurdere om din kompetanse og bakgrunn er relevant for de stillinger vi til enhver tid jobber med å finne kandidater til.
 • Etablere og opprettholde et eventuelt ansettelsesforhold.
 • Skriftlig bekrefte et oppdrag til en kunde, og følge opp og overholde avtale med kunde.
 • For ledelsesformål, som ledelsesinformasjon, organisering av intern oppfølging og kontroll, arbeid med helse, miljø og sikkerhet, regnskapsrapportering, ved forespørsel fra offentlig instanser, dataanalyse og generell revisjon.
 • Beregning og utbetaling av lønn og andre godtgjørelser.
 • Eventuelt innhente kredittopplysninger.
 • Gi relevante tilbud og/eller informasjon knyttet til tjenestene våre og andre aktiviteter.
 • For å overholde relevante lover og regler.

4. HVILKE PERSONOPPLYSNINGER HAR VI BEHOV FOR Å INNHENTE OM DEG SOM POTENSIELL KANDIDAT ELLER ANSATT MEDARBEIDER?

Vi behandler følgende personopplysninger (avhengig av situasjonen og hva som vi får tilgang til):

 • Navn, adresse, e-postadresse og eventuelt annen kontaktinformasjon.
 • Fødselsdato, alder, sivilstatus, kjønn, antall barn.
 • Nasjonalitet, identitetsdokument, arbeidstillatelse.
 • CV med utdannelse og arbeidserfaring og historikk, vitnemål og attester, navn og kontaktinformasjon på referanser, språkkunnskaper.
 • Resultater fra evalueringer og kompetanseanalyser.
 • Informasjon om tilgjengelighet.
 • Eventuell annen informasjon som du gir til oss og som er relevant for en spesifikk jobbprofil eller for en spesifikk ledig stilling eller et jobbtilbud.

For de kandidater som aksepterer et vikariat gjennom oss, vil vi i tillegg trenge følgende opplysninger:

 • Fødselsnummer.
 • Kontonummer.
 • Fødselsdato for barn (under 12 år).
 • Navn på nærmeste pårørende med kontaktinformasjon.

5. TIDSPERIODEN VI LAGRER PERSONOPPLYSNINGENE VI INNHENTER

Vi lagrer personopplysningene dine så lenge det er nødvendig av hensyn til juridiske forpliktelser og avhengig av hvilket formål personopplysningen er innhentet til. Du kan når som helst be om å få dine personopplysninger slettet under personvern-menypunktet i vår kandidatportal, eller evt. gå inn å endre/slette opplysninger selv. Vi fastslår denne spesifikke tidsperioden ved å ta følgende i betraktning:

 • Behovet for videre å lagre de innhentede personopplysningene med tanke på å kunne tilby tjenester som er etablerte med brukeren.
 • For å kunne beskytte Bright People Rekruttering & Bemanning’s berettigete interesser, som beskrevet i formålene under punkt 3.
 • Hvis det foreligger spesifikke, lovpålagte forpliktelser som gjør behandling og lagring nødvendig i bestemte tidsperioder.

6. INFORMASJON VI DELER

Vi deler ingen personopplysninger vi samler inn om deg, unntatt slik det er beskrevet i denne personvernerklæringen eller i egne erklæringer som blir gitt i forbindelse med spesielle aktiviteter. Vi deler personlig informasjon med leverandører som utfører tjenester på våre vegne basert på våre instrukser. Vi tillater ikke at disse leverandørene skal bruke eller oppgi informasjonen, hvis det ikke er nødvendig for å utføre tjenester på våre vegne eller oppfylle juridiske krav. Vi kan også dele dine personopplysninger (i) hvis du er jobbsøker (ii) med kunder som kan ha ledige jobbmuligheter eller er interessert i å ansette våre jobbsøkere, og (iii) med andre vi samarbeider med, for å finne en jobb til deg.

I tillegg kan vi oppgi informasjon om deg (i) hvis lov eller forskrift krever at vi gjør det, (ii) til myndigheter eller andre statlige instanser der det foreligger en forespørsel om rettmessig redegjørelse, og (iii) når vi mener en redegjørelse er nødvendig eller riktig for å forhindre fysisk skade eller økonomisk tap, eller i forbindelse med etterforskning ved mistanke om eller faktisk straffbar eller ulovlig aktivitet. Vi forbeholder oss også retten til å overføre personopplysninger vi har om deg i tilfelle vi selger eller overfører hele eller en del av vår virksomhet eller våre verdier (inkludert ved en omorganisering, virksomhetsoverdragelse, oppløsning eller avvikling).

Personopplysninger som blir videreformidlet til våre samarbeidspartnere vil alltid sendes som passordbeskyttet dokument.

7. ANNEN BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi behandler også personopplysninger knyttet til kontakt med forretningsforbindelser som kunder, leverandører, forhandlere og alle andre tilfeller der personopplysninger inngår som en del av kontakt vi har med nevnte og kontaktopplysninger i kontraktsdokumenter og i andre sammenhenger.

Bright People Rekruttering & Bemanning innhenter og behandler personopplysninger om dem som arbeider for selskaper og organisasjoner som vi har eller ønsker et forretningsforhold til for å kunne gi forretningstilbud og/eller gi informasjon om tjenestene og aktivitetene våre, samt å opprettholde et forretningsforhold og inngå og følge opp avtaler.

Til dette formålet innhenter vi kontaktopplysninger, som navn, adresse, e-postadresse og eventuelle andre kontaktinformasjon inkludert kontaktpersoners jobbfunksjoner.

Vi vil ikke oppbevare denne type personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for formålet med behandlingen, som vil avhenge hvordan personopplysningene er benyttet i det enkelte forhold. Er personopplysningene inntatt i kontrakter, vil opplysningene bli oppbevart til ytelsene under kontrakten er levert og det ikke kan fremmes krav etter kontrakten. Er opplysningene inntatt i dokumenter for regnskapsformål, så vil opplysningene oppbevares inntil plikten for oppbevaring etter bokføringsloven er utløpt.

I tillegg behandler vi personopplysninger for å sende ut markedsføring som vår kontaktinformasjon og Bright People’s firmapresentasjon per e-post. I denne forbindelse behandler vi kun e-postadressene til mottakerne, og behandlingen skjer på grunnlag av samtykke eller at det foreligger et eksisterende samtykke, og da basert på interesseavveining ved at vi har en berettiget interesse i å kontakte eksisterende og potensielle kunder og kontakter.

Vi behandler også personopplysninger i forbindelse med å besvare henvendelser som kommer inn til oss, hvor personopplysninger som navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen behandles. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining, siden vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å oss for å besvare henvendelser vi mottar.

8. SLIK FÅR DU TILLGANG TIL OG MULIGHET TIL Å KORRIGERE PERSONOPPLYSNINGENE DINE

Er du registrert som kandidat, ansatt vikar eller kundekontakt i vår database, kan du til enhver tid logge deg inn på din brukerprofil ved hjelp av innloggingsnavn og passord og endre eller be om at dine personopplysninger blir endret eller slettet. Du kan benytte deg av følgende rettigheter:

 • Gjennomgå informasjonen som vi har om deg i vår database.
 • Be om rettelser i dine personopplysninger om de skulle inneholde faktafeil.
 • Be om at personopplysninger slettes hvis du ikke lenger ønsker å være inkludert i vår database eller få informasjon fra oss om karrieremuligheter som passer til dine kvalifikasjoner.
 • Endre personverninnstillinger som du har valgt tidligere. Hvis du for eksempel har godtatt bruken av informasjonskapsler på nettstedet vårt, kan du senere ombestemme deg og endre innstillingene slik at de avviser informasjonskapsler (med mindre disse er nødvendige for å bruke nettstedet).

9. DINE RETTIGHETER NÅR VI BEHANDLER PERSONOPPLYSNINGER OM DEG

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet.

For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte oss ved bruk av kontaktopplysninger under punkt 12. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å kontakte oss ved bruk av kontaktopplysninger i punkt 12.

10. KLAGER

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no

11. ENDRINGER I PERSONVERNERKLÆRINGEN

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

12. SLIK KONTAKTER DU OSS VEDRØRENDE SPØRSMÅL OM PERSONVERN

Har du spørsmål? Kontakt behandlingsansvarlig hos oss på personvern@brightpeople.no eller per brev til:

Bright People Rekruttering & Bemanning AS
v/Personvernansvarlig
Postboks 72
1371 Asker

KONTAKT OSS

Har du spørsmål om personvern? Kontakt behandlingsansvarlig hos oss per e-post eller brev:

 

Nho Service